Print

Članstvo u Alzheimer Europe

Dana 02.09.2015.godine na 25-toj godišnjoj konferenciji Alzheimer Europe, Udruženje AiR Sarajevo je postalo članicom te krovne evropske asocijacije. Ovim smo postali dio evropske porodice nacionalnih udruženja sa istim ciljem. Ovo je veliko priznanje našem radu u protekle dvije godine, time više jer je inicijativa o učlanjenju potekla od strane Azheimer Europe.

Print
Zbog toga ćemo moći više pomoći našim članovima i svim oboljelim u BiH. Članstvo u AE će nam omogućiti razmjenu znanja sa drugim nacionalnim udruženjima koja imaju veću i bogatiju tradiciju u borbi protiv ove bolesti, te mnogo veće iskustvo koje ćemo moći primijeniti u našem radu. Naravno, očekujemo i druge vrste pomoći našem Udruženju i našim članovima, te partnerskim udruženjima.

Ovo je i obaveza više jer povjerenje treba opravdati,a partnerskim nacionalnim udruženjima trebamo i mi ponuditi naša iskustva i znanja, prikupljena našim djelovanjem Centra za demenciju.
Ove godine je i Izraelsko nacionalno udruženje primljeno u članstvo nakon 20 godina aplikacije.