Besplatna terapija!

Centar za demenciju poklanja jednomjesečnu terapiju za demenciju svim oboljelim koji se prijave na ljekarski pregled.


Registrujte oboljelog i najavite ljekarski pregled.

Tel.: + 387 33 228 351

Tel.: + 387 33 200 223