Trajni i privremeni smještaj

Sa Sociološke strane pitanje dementnih osoba je veoma kompleksno,možda i najkompleksnije pitanje svih skupina ljudi preko 65 godina starosti. Svu težinu problema koji sa sobom nosi dementna osoba kao član  porodice na sebe preuzima matična porodica, aktivirajući svoje unutrašnje kapacitete, koji troše porodične rezerve svih vrsta-emocionalne, materijalne, ljudske, društvene, ekonomske itd.  Demencija kao bolest je sama od sebe teška, i kažu najstrašnija bolest, teža od : karcinoma, kardiovaskularnih oboljenja ili poremećaja metabolizma. Ogroman problem nastaje sa nekom dodatnom  teškom ili hroničnom bolešču dementne osobe.  Continue reading Trajni i privremeni smještaj

Dnevni centar

Sa Sociološke strane pitanje dementnih osoba je veoma kompleksno,možda i najkompleksnije pitanje svih skupina ljudi preko 65 godina starosti. Svu težinu problema koji sa sobom nosi dementna osoba kao član  porodice na sebe preuzima matična porodica, aktivirajući svoje unutrašnje kapacitete, koji troše porodične rezerve svih vrsta-emocionalne, materijalne, ljudske, društvene, ekonomske itd.  Ogroman problem nastaje teškom bolešču ili hroničnom bolešču dementne osobe.  Continue reading Dnevni centar