dan alzheimera

Dan Alzheimera – 21.9.

Povodom dana Alzheimer-a organizovan je okrugli sto sa temom Demencija u BH društvu. Okrugli sto je otvorio prof.dr.Ivo Komšić gradonačelnik grada Sarajeva. Prisutni su: Azra Mulaomerović-Ministarstvo za rad i socijalna pitanja KS, Alma Kadić-Ministarstvo zdravlja KS, predstavnik JU Domovi zdravlja KS-dr.Mersa Hadžisalihović,  Neurološka Klinika UKC Sarajevo-prof.dr.sc.Jasminka Đelilović Vranič, prodekan za finansije Filozofskog fakulteta Sarajevo-prof.dr. Nijaz Ibrulj.

dan alzheimera

Zaključci okruglog stola su:

1. Centar za demenciju je ustanova od značaja za Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo i BiH, te će gradska uprava pomoći u promociji njenog rada.

2. Filozofski fakultet Univerziteta Sarajevo  i Centar za demenciju trebaju potpisati protokol o saradnji radi praktičnog edukovanja studenata psihologije.

3. Srednja medicinska škola i Centar za demenciju trebaju uspostaviti institucionalnu saradnju radi obavljanja prakse učenika psiho-gerijatrijskog smjera. Prethodno treba promijeniti postojeći Zakon.

4. Svi prisutni su dali inicijativu da se u radnu verziju Federalnog Zakona o socijalnoj zaštiti uvedu osobe sa demencijom kao zasebna socijalna kategorija. Stoga je zadužena predstavnica Kantonalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku,g-đa Azra Mulaomerović, da obezbijedi primjerak radne verzije Zakona o socijalnoj zaštiti.

5. Na osnovu zaključka  okruglog stola Ministarstvo zdravlja Kantona Sarajevo se složilo dati pismeni zahtjev Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja  da se „memantin“ stavi na pozitivnu listu lijekova koji se subvencioniraju  u 100% iznosu.