dani otvorenih vrata

Dani otvorenih vrata

Centar za demenciju Sarajevo organizuje Dane otvorenih vrata u periodu od 4. do 7. 11.2014. Upoznajte se sa našim aktivnostima, dosadašnjim iskustvom i planovima za budućnost.

Sa zadovoljstvom ćemo vas ugostiti i pružiti vam sve željene podatke i informacije.

dani otvorenih vrata