Demencija alchajmerovog tipa

Demencija Alchajmerovog tipa je sporo progresivno degenerativno oboljenje mozga, koje vodi intelektualnom mentalnom propadanju, promjenama u ponašanju, navikama, karakteru, da bi kasnije dovela i do neurološkog poremećaja organizma. Simptomi vidljivi sredinom šezdesetih hodina života. Oboljeli može živjeti i do 20 godina sa ovom bolešču.

Uzrok bolesti je nepoznat, a postoje određene indicije na kojima nauka radi.

Najuočljiviji znak je nemogučnost pamćenja nedavnih događaja.

Alchajmer ima tri stadijuma bolesti:

  1. Rani stadijum karakteriše patološka zaboravnost
  2. Srednji stadijum predstavlja razvijenu demenciju. Mnogi/svi intelektualni segmenti mozga su zahvaćeni
  3. Stadijum teške demencije kada je bolesnik u potpunosti zavistan od svoje okoline i njege trećeg lica