7dementia_stages_alzheimers_stages

Demencija

Šta je demencija, znakovi, simptomi, karakteristike, vrste, podjele, liječenje demencije

ŠTA JE DEMENCIJA

Demencija je klinički sindrom karakteriziran propadanjem  ranije stečenih mentalnih funkcija,  koje vodi smanjivanju ili nemogućnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Demencija predstavlja stečeno ili trajno sniženje dvije ili više intelektualnih funkcija.

Od srednje teškog do teškog oblika  ovog oboljenja pati 8-10% populacije od 65 godina i vise, a u grupi od 85-89 godina cak 25-28%. To je jedan od najozbiljnijih poremećaja koji pogađa starije ljude.

Demencija je također i značajan riziko faktor za razvoj drugih gerijatrijskih problema, kao što su padovi, lomovi, urinarna inkontinencija i sl.

Postoji više tipova demencije, a najčešće su Alchajmerovog tipa(AD)- 50-70% oboljelih i vaskularna demencija (VD)- 15-25% oboljelih. Kod gerijatrijskih bolesnika Alchajmerova demencija je češća  nego vaskularna demencija.

 

UPOZORAVAJUĆI ZNAKOVI DEMENCIJE

 • Gubitak pamćenja koji utječe na profesionalne sposobnosti (konfuznost kući ili na poslu)
 • Teškoće u izvršavanju poznatih zadataka (naprave jelo i zaborave da ga posluže ili da su ga pripremili)
 • Teškoće u govoru (zaboravljaju jednostavne riječi ili značenje riječi i pojmova)
 • Dezorjentiranost u vremenu i prostoru (izgube se u svojoj ulici ili se ne znaju vratiti sa poznatog mjesta)
 • Loše ili sniženo rasuđivanje (neodgovarajuće oblačenje za vremensko doba)
 • Problemi sa apstraktnim mišljenjem (ne snalažanje sa plačanjem računa ili neprepoznaju brojeve)
 • Zaboravljanje stvari (ostavljanje stvari na neodgovarajuća mjesta)
 • Promjene u raspoloženju i ponašanju (nagla promjena raspoloženja-depresija, strah, bijes)
 • Promjene ličnosti (dramatična promjena ličnosti)
 • Gubitak inicijative (povlačenje iz društva, gubitak inicijative za konverzacijom, hobijem, čitanjem)

SIMPTOMI DEMENCIJE

Simptomi demencije su prije evidentni okolini, nego oboljelom. Među najčešćima su:

 • Zbunjenost,
 • Nedostatak pažnje i koncentracije,
 • Nedostatak misli ili djela,
 • Smanjena sposobnost analiziranja situacije, efikasnog planiranja  i saradnje,
 • Problemi s pamćenjem,
 • Nemir i nervoza,
 • Nestabilan hod,
 • Iznenadni ili česti nagon za mokrenjem, ili nemogućnost kontroliranja mokrenja,
 • Lutanje noću,
 • Depresija,
 • Agresivnost,
 • Halucinacije,
 • Sumanute ideje.

 

KARAKTERISTIKE OBOLJENJA

 • Gubitak memorije epizodne, semantičke i proceduralne. Oboljeli ima smanjenu sposobnost učenja novih ili prisjećanja starih informacija, razumijevanja govora itd.
 • Kognitivni poremećaj: afazija (poremećaj u govoru), apraksija (umanjena sposobnost obavljanja motornih aktivnosti uprkos očuvanom motornom sistemu), agnozija (nemogućnost da se prepoznaju i identifikuju predmeti i pored očuvanih senzornih funkcija)
 • Poremećaj apstraktnog razmišljanja tj. planiranja i organizacije.

 

VRSTE DEMENCIJA

 

PODJELA DEMENCIJA PO UZROKU

 • Degenerativni poremećaji
 • Kardiovaskularne bolesti
 • Sistemski i metabolički poremećaji
 • Infekcije
 • Poremećaji usljed trovanja
 • Idiopatski demijelinizujući poremećaji
 • Afektivni poremećaji
 • Poremećaji usljed traume
 • Poremećaji usljed epilepsije
 • Poremećaji psihe
 • Hidrocefalus
 • Poremećaji usljed tumora

 

MOGUĆE LJEČIVE DEMENCIJE

Postoji mogućnost liječenja demencije ako je uzrok : depresija, krvarenje ispod tvrde moždane opne, nedostatak kisika, proširenje moždanih komora sa normalnim pritiskom CSL, različiti tumori na mozgu, razni metabolički poremećaji i poremećaji u radu žlijezda, infekcije centralnog nervnog sistema, uzimanje velikog broja lijekova, vitaminski deficit, hronične bolesti srca-pluća-anemija, sistemske bolesti.

Veoma je važno uzrok bolesti otkriti u što ranijoj fazi demencije, jer kako vrijeme prolazi oštećenja mozga su ogromna i uzrok može ostati nepoznat.

U koliko se odkrije uzrok i izliječi, dalje propadanje staje, ali oštećenja mozga vjerovatno ostaju trajno.