Dijagnoza demencije

Demencija kao i druge bolesti treba biti dijagnosticirana od strane ljekara specijalista. Demenciju može dijagnosticirati neurolog ili neuropsihijatar/psihijatar. Demencija je teško oboljenje mozga. Prije uspostavljanja dijagnoze treba izvršiti cijeli niz pregleda, te isključiti mnoge slične simptome, ali je nužno i pronaći uzroke demencije. Važno je napomenuti da se neke vrste demencije mogu dijagnosticirati/potvrditi dijagnoza samo nakon obdukcije.

Stoga, nakon izražene sumnje, kao polazna osnova za daljnje pretrage trebate obaviti testiranje na demenciju. Nakon obavljenog testiranja  potražite pomoć interniste i neurologa.

U CENTRU ZA DEMENCIJU MOŽETE OBAVITI TESTIRANJE I PREGLEDE- NEUROLOGA, NEUROPSIHIJATRA  I  INTERNISTE !!!