42-16677739

Dnevni centar

Sa Sociološke strane pitanje dementnih osoba je veoma kompleksno,možda i najkompleksnije pitanje svih skupina ljudi preko 65 godina starosti. Svu težinu problema koji sa sobom nosi dementna osoba kao član  porodice na sebe preuzima matična porodica, aktivirajući svoje unutrašnje kapacitete, koji troše porodične rezerve svih vrsta-emocionalne, materijalne, ljudske, društvene, ekonomske itd.  Ogroman problem nastaje teškom bolešču ili hroničnom bolešču dementne osobe. 

Pomoć u bilo kojem obliku-savjetodavno, edukativno, materijalno izostaje od ostatka porodice i društvene zajednice. Nepostojanje savjetodavnih ustanova, ustanova za rad sa dementnim osobama, ustanova za zbrinjavanje dementnih osoba, skrbnike prisiljava da oboljelu osobu zatvara u kuću, a da pri tome oboljeli nema adekvatnu dijagnozu i odgovarajuću terapiju.

Zdravstveni sistem je ne pripremljen i bez adekvatnih informacija o novinama u načinima liječenja oboljelih. Ceh toga plaćaju oboljeli i skrbnici.

Uticaj na skrbnike i njegovatelje

Briga o redovnom uzimanju lijekova, hranjenju, higijeni, okolnostima postojanja različitih psihijatrijskih simptoma, kretanju, implicira 24 satnu zaštitu i brigu članova porodice. Kako se radi o dugotrajnom poremećaju ovakva 24 satna skrb nad dementnom osobom značajno iscrpljuje članove porodice utičući na njihovo i somatsko i mentalno zdravlje, kao i kvalitet života, što opet po principu začaranog kruga utiče i na pad kvaliteta zaštite dementnih osoba. U modernoj psihijatrijskoj praksi nameće se potreba za pružanjem pomoći osobama koje skrbe za dementne članove porodice.To se postiže, pored skrbi u porodici i organiziranjem tzv.Dnevnih centara unutar kojih  se organizira  i savjetovalište za članove porodice.

DNEVNI CENTAR

Smještaj u Dnevnim centrima je  10-satni. Vrijeme boravka dementne osobe je od 8:00 – 18:00. Naravno, ovo je maksimalno vrijeme boravka  dementne osobe, a ono može biti kraće. Boravak može biti kontinuiran ili diskontinuiran.

Kontinuirani  boravak  su  višednevni boravci osobe u kontinuitetu nakon čega se prave prekidi od nekoliko dana u kontinuitetu.

Diskontinuirani boravak predstavlja nasumični dnevni boravak dementne osobe u toku mjeseca ili godine.

U Dnevnom centru korisnici dobivaju  4 obroka, napitke, i imaju kontinuirani stručni medicinski nadzor. Program rada se prilagođava grupama toga dana i sastoji se od: grupne i individualne terapije-mentalne i fizičke. Mentalne terapije obavljaju psiholozi. U toku dana je predviđeno i vrijeme za odmor, kada  korisnici mogu kratko leći. Hrana je prilagođena oboljelima, jelovnici su sastavljeni na stručnoj osnovi. Osnovni sastojci su bio-ekološki iz vlastitih izvora.

Dnevni centar je odličan izbor za početni i srednje težak stadij demencije.

Dnevni centar omogućava oboljelom da sagleda cjelokupnu situaciju, i lakše prihvati bolest. Pozitivan mentalni podsticaj se ogleda kada oboljeli shvati:

-da nije samo on bolestan, te da ima oboljelih koji su u težem stanju od njega,

-šta sve još može uraditi ili kako sve može prevazići svoje stanje

-kako može zadovoljiti svoje potrebe

-da ima iste interese kao i drugi

-da ima društvo koje isto reagira na podsticaje i sa kojima mu je lijepo i može provoditi vrijeme

Dnevni centar je odličan način da se mentalni i fizički pad ublaži, a bolest uspori. U Centru ćemo provjeriti djelotvornost tekuće terapije, i po potrebi, a na preporuku specijaliste neurologa, uvesti novu terapiju.

Kroz boravak u Dnevnom centru, oboljeli će lakše moći prihvatiti činjenicu nužnosti smještaja u privremeni ili trajni centar.

JAVITE NAM SE I ZAKAŽITE SVOJ TERMIN !!!