Dobivanje podrške porodice

Osnovno je da njegovatelja ne uzimate automatizmom. Žene nisu nužno bolji njegovatelji od muškaraca. Najvažnije je da u samom početku postavite stvari na svoje mjesto, bez ustezanja. Vi trebate pomoć, dugoročno, i morate znati skim i sčim.

a.

Organizirajte sastanak sa porodicom, rodbinom i drugim bliskim ljudima za koje smatrate da će Vam pomoći. Osigurajte prisustvo sviju na jednom sastanku. Ako smatarate da nećete moći stvari obaviti kako treba ili dovesti do kraja, objasniti bolest i zahtjeve, ne dvoumite se, pozovite nekoga stručnog da to obavi za vas.

Prijedlog stručna osoba Centra za demenciju. Ta osoba može kvalitetno objasniti bolest i njen tok, postavljati pitanja koja treba riješiti, usmjeravati diskusiju, voditi sastanak, dati savjet.

Sva pitanja trebate razriješiti prije nego bolest ode dalje. Ništa ne ostavljajte za poslije. Mnoga pitanja su neprijatna, ali su bitna, i trebaju biti riješena, a tu je dobro imati treću osobu(osoba Centra za demenciju)koja je neutralna.

b.

trebate biti spremni za sukobe ili neslaganja o tome ko šta treba uraditi, ko je dužan šta obavljati, o pravnim i finansijskim pitanjima, o tome ko nosi „težinu“, te koji je put najbolji u organizaciji skrbi. Osigurajte da na sastanku svi mogu govoriti, da ih se sluša i ne ometa, i da donesete zaključke.

c.

napravite početni popis šta je ko rekao uraditi. Upišite sve, pa i banalne stvari, jer one neće biti to nakon nekog vremena, i bit ćete zahvalni na tome da to neko obavi.

Prihvatajte samo konkretne ponude. Ništa nemate od ponude „samo pitaj ako šta treba“!

d.

djeca mogu biti od velike koristi. Prvo vrijeme prolazi i oni su veći, drugo oni mogu više nego mi to znamo. Toliko mnogo sitnica čovjek obavlja, a što mogu djeca. Samo, ne dozvolite da ona budu „njegovatelj njegovatelja“.  Ovdje se gradi porodica ili raspada!

e.s vremena na vrijeme procijenite vrstu i veličinu pomoći, te vaše mogučnosti. Procijenite koliko bolest napreduje. Ako ne možete sami, potražite pomoć u Centru za demenciju da oni to učine.

Preporuke DEMENTNIM OSOBAMA

  • Svakako sudjelujete sastanku
  • Pokušajte reći kakvu i od koga pomoć ćete cijeniti
  • Nemojte se stidjeti. Svako može imati istu bolest.
  • Najam drugih ljudi za njegu pokazuje brigu za vas
  • Ako živite sami obezbijedite da dobivate zdravu hranu i da vam peru rublje
  • Ako živite sami najbolje je da potražite smještaj u Centru za demenciju,jer su specijalizovani da vam obezbijede miran tok bolesti uz najbolje uslove života dostojne svakog čovjeka