Kako otići na prve konsultacije

Savjeti za Dementne osobe:

  1. Osigurajte da dobijete sve odgovore na Vaša pitanja od ljekara ili potražite svoje Udruženje gdje ćete dobiti sve odgovore i upute.
  2. Pripremite napismeno pitanja
  3. Povedite nekoga kao pratnju sa sobom
  4. Pitajte sve i “trivijalna pitanja”
  5. Informacije imate pravo tražiti, a njihov posao je da ih daju
  6. Biti iskren prema sebi i svojoj okolini, i tako razgovarati o tome