Kako prihvatiti dijagnozu

Dijagnoza demencije  jako utječe na svaku osobu. Ono što je okolina primjećivala, čega se potajno plašila, oboljeli je prihvatao kao normalan proces starenja. Osoba sa demencijom nije uvijek svjesna svoga ponašanja i svojih promjena. Ipak, jedna takva dijagnoza je stvar koju teško može prihvatiti poslovni partner, poslodavac, bračni partner, rodbina…

Neki ljudi više vole da se osame i svoje osjećaje saberu sami sa sobom. Drugi više vole da potporu potraže među najbližima, prijateljima, rodbinom itd. u svakom slučaju najvažnije je prilagoditi se stanju u kojem ste, okrenuti list i krenuti dalje. Zvuči lako ! Vjerujte to je jedini način.

Suočavanje i prihvačanje dijagnoze je proces pun emocija, dugotrajan, pun ogorčenja, tuge, očaja, srama, bijesa. Ljudi se osjećaju bespomoćni, ne vide svrhu. Najbliži su prepadnuti, ne vjeruju, žele još jedno mišljenje, ne znaju kako bi se postavili prema bolesnom, kako bi se ponašali prema njemu.

Svakako ne postoji dobar i loš pristup. To je život! Čovjek mora ići dalje, i prolaziti prepreke koje su pred njim, jednu iza druge. Još mnogo pitanja će skrbnici sebi postavljati, i duže nego sam oboljeli sebi. U svakom slučaju najbolje je poštovati potrebe oboljele osobe, i biti spreman podržati ih.

 

Savjeti za Dementne osobe:

  • Dopustite sebi osjetiti svoje osjećaje
  • Dopustite sebi tugu
  • Potražite Dnevni centar za demenciju i provodite vrijeme sa ljudima koji imaju bolest kao i vi