Lični odnosi

Tokom godina svaka osoba gradi svoje odnos sa drugima tj,sa svojom okolinom. Ostali ljudi vas po tome prepoznaju i dijele od drugih ljudi. Odnos čovjeka prema partneru, dijetetu, drugom čovjeku ili prema svojoj zajednici je sastavljen iz mnogo faktora.

Demencija sa sobom nosi: česte dnevne promjene raspoloženja, promjene interesa, hobija, znatiželja mijenja svoj oblik, potrebe osobe se mijenjaju a sa njima i zahtjevi, osoba postavlja nove ciljeve(želi ići gdje je rođena iliodrasla…), zatvara se u sebe, ne zna prenijeti svoje osjećaje itd.

Sa tim promjenama ličnosti okolina se sve manje može složiti. Ako osoba nema dijagnozu, ove promjene mogu biti katastrofalne za njezin odnos sa svojom okolinom. Okolina sve manje shvata osobu koja je sa njima ili pored njih.

Iako demencija ne mora nužno značiti početak problema sa partnerom ili zajednicom.

Potrebno je biti veoma strpljiv i analitičan u budućem odnosu prema dementnoj osobi. Kako bolest bude napredovala odnos će se mijenjati. Dementnoj osobi treba skretati pažnju na njezine promjene, ali ne miran i odmjeren, logičan način. Odnos sa dementnom osobom se gradi kao kada gradite odnos sa bratom ili sestrom- u početku ćete prepoznavati nekadašnju osobu, ali sve češće nečete. Biće to neko drugi ili dijelom drugi. Kada dođe do problema znajte da je to bolest, i pokušajte opravdati i prihvatiti. naravno, i dementna osoba treba biti prilagodljiva novim okolnostima kroz koje prolazi, i biti otvorena. Truditi se da svoje emocije, razmišljanja, strahove, želje podijeli sa partnerom. Samo tako će odnos biti lakši.

Naročit problem može biti seks sa partnerom ili seksualne potrebe bolesnog.  Niko vas tu ne može posavjetovati. Naravno, kao i sve drugo što treba održati dokle se maksimalno može, i taj odnos bi trebalo održati. Možda, dok partner shvata šta radi ili ima emocije.

Ako dementna osoba izbjegava seksualni odnos, a nema dijagnozu, partner ovo može protumačiti kao problem u vezi!

U svakom slučaju, dementna osoba ima seksualni nagon i potrebu kao zdrava osoba.