2015-06-08 14.27.53.dodjela knjige (1)

Maturantima podijeljene knjige “Demencija – šta i kako dalje”

Centar za demenciju je proveo akciju poklanjanja knjige „Demencija-šta i kako dalje“ maturantima Srednje medicinske škole Sarajevo psiho-gerijatrijski smjer, te maturantima Srednje medicinske škole u Tuzli.

Cilj akcije je pomoć maturantima da se nakon školovanja stručno dokvalifikuju za njegovanje osoba sa demencijom.

2015-06-08 14.27.53.dodjela knjige (1)