czm-logo-velikii-bijeli

O nama

Ko smo, šta radimo, način finansiranja, projekti

KO SMO

Udruženje „AiR“ je nevladina organizacija za pomoć osobama oboljelim od nekog tipa demencije, te njihovim porodicama. Udruženje „AiR“  djeluje sa ciljem podizanja svijesti o demenciji u društvenoj zajednici u kojoj djelujemo.

Tokom našeg djelovanja ukazale se potreba da osnujemo moderan, namjenski Centar koji bi na jednom mjestu mogao pružiti kompletnu uslugu zajednici u kojoj djeluje. Iz tog razloga je osnovan  Centar za demenciju koji se nalazi na adresi Tekija br.52-Sarajevo-BiH.

ŠTA RADIMO

Centar za demenciju ima  projekat svojih aktivnosti, i definisane ciljeve za period 2015./2019. godinu, a sve u saradnji sa renomiranim stručnjacima doktorima: neuropsihijatar-profesor, neurolog- profesor, internista- profesor, infektolog-doc.dr., psiholog, sociolog., koji su nosioci projekta sa stručnog aspekta.

Projekat Centra za demenciju uključuje kompletnu problematiku u vezi dementnih osoba, skrbnika i porodica sa dementnim članom. Centar za demenciju obavlja slijedeće poslove:

a/ pružanje stručne podrške i organiziranje edukativnih predavanja za članove porodica sa dementnom osobom, a koje skrbe za svog člana u svom domaćinstvu

b/organiziranje stručnih ljekarskih pregleda dementnih osoba koje se njeguju u matičnom domaćinstvu

c/ organiziranje edukativnih seminara za zdravstveno osoblje unutar primarne zdravstvene zaštite

d/ organiziranje edukativnih seminara za socijalne radnike

e/ izrada baze podataka dementnih osoba

f/ rad sa dementnim osobama u Dnevnom centru

g/ njega dementnih osoba u trajnom i privremenom smještaju

h/kontakti sa nadležnim zakonodavnim i izvršnim institucijama radi djelovanja na zakonske propise i uredbe koji su u vezi sa demencijom.

i./pravna pomoć porodicama sa dementnim članom

 

Prostor je površine cca 300m2. U ovom momentu kapacitet Centra za demenciju je do 15 pacijenata u trajnom smještaju.

NAČIN FINANSIRANJA

Udruženje „AiR“ se finansira iz:

– članarina svojih članova,

– projekata koje implementira u svojoj zajednici

– poslovanjem Centra za demenciju.

NAŠ RAD

Udruženje „AiR“ je u proteklom periodu uradio mnoge značajne projekte u svojoj zajednici. Izdvojit ćemo neke:

  1. Osnivanje Centra za demenciju Sarajevo
  2. Osnivanje Združenie za sovetuvanje i pomoš na lica zaboleni od demencija i nivnite semejstva- „AiR“ Skopje
  3. Izrada i implementacija projekta „Rano otkrivanje demencije kod dugogodišnjih dijabetičara i hipertoničara“

Projekat implementiran u saradnji sa JU „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo“. Projekat prevencije u društvu. Pregledano 500 pacijenata za dva mjeseca.

  1. Implementacija projekta “Dani otvorenih vrata”.

Prezentacija Centra za demenciju farmaceutskim kućama Roche, Pfizer, Krka, Novartis, Alkaloid, Bosnalijek, Actavis, Bayer, Sanofi, Novonordisk.

  1. Izrada i implementacija projekta “Demencija u porodici” kroz održavanje seminara

u Centru za zdravo starenje Općine Novo Sarajevo, salama Općina Novi Grad Sarajevo, Centar, Ilidža, Stari Grad, Ilijaš, Vogošča, Hadžići.

USTANOVE SA KOJIMA SARAĐUJEMO

 

NAŠI PARTNERI

  • Centar za zdravo starenje Centar Sarajevo
  • Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo
  • Združenie za sovetuvanje i pomoš na lica zaboleni od demencija i nivnite semejstva- „AiR“ Skopje
  • Spominčica-Slovensko združenie za pomoć pri demenci-Alzheimer Slovenija
  • Alzheimer Europe- Evropska asocijacija