lux 1

OKRUGLI STO ALZHEIMER EUROPE – 01.03.2016. Luxemburg

Okrugli sto je organizovan kako bi se sve članice Alzheimer Europe predstavile zainteresiranim kompanijama koje su uključene u borbu protiv demencije. Među njima je bilo i naše Udruženje AiR.

Predstavili smo rad našeg Centra za demenciju i rad udruženja, i privukli smo veliku pažnju svojim programom rada i rezultatima.

Drugi dio sastanka je bila organizirana Alzheimer Akademija na kojoj smo razgovarali na teme:

  1. Uključenost udruženja u procese naučnih istraživanja,
  2. Sekundarana prevencija Alzhajmerovog oboljenja,
  3. Inovativne medicinske inicijative,
  4. Društeni mediji i demencija,
  5. Uključenost osoba sa demencijom u djelovanje Alzheimer udruženja.

lux 1 lux 2 lux 4 lux 3