Početna

DOBRO DOŠLI NA ZVANIČNU STRANICU DEMENCIJA

KO SMO
Udruženja pod različitim imenima koja su nevladine organizacije za pomoć osobama oboljelim od nekog tipa demencije, te njihovim porodicama. Udruženja djeluju sa ciljem podizanja svijesti o demenciji u društvenoj zajednici u kojoj djeluju.

ŠTA RADIMO
Udruženja imaju projekte svojih aktivnosti, i definisane ciljeve za period 2015./2019. godinu, a sve u saradnji sa renomiranim stručnjacima doktorima: neuropsihijatarima, neurolozima, internistima, infektolozima, psiholozima, sociolozima., koji su nosioci projekata sa stručnog aspekta.
Udruženja obavljaju slijedeće poslove:
a/ pružanje stručne podrške i organiziranje edukativnih predavanja za članove porodica sa dementnom osobom, a koje skrbe za svog člana u svom domaćinstvu
b/ organiziranje edukativnih seminara za zdravstveno osoblje unutar primarne zdravstvene zaštite
c/ organiziranje edukativnih seminara za socijalne radnike
d/ izrada baze podataka dementnih osoba
e/kontakti sa nadležnim zakonodavnim i izvršnim institucijama radi djelovanja na zakonske propise i uredbe koji su u vezi sa demencijom
f/pravna pomoć porodicama sa dementnim članom

Pojedina Udruženja imaju osnovane Centre za demenciju, kao Ustanove koje pružaju svu potrebnu pomoć oboljelima i njihovim porodicama.
Projekat Centra za demenciju uključuje kompletnu problematiku u vezi dementnih osoba, skrbnika i porodica sa dementnim članom. Centar za demenciju pored poslova Udruženja obavlja slijedeće poslove:
a/organiziranje stručnih ljekarskih pregleda dementnih osoba koje se njeguju u matičnom domaćinstvu
b/ rad sa dementnim osobama u Dnevnom centru
c/ njega dementnih osoba u trajnom i privremenom smještaju

NAČIN FINANSIRANJA
Udruženja se finansiraju iz:
– članarina svojih članova,
– projekata koje implementira u svojoj zajednici
– poslovanjem Centra za demenciju

KONTAKT:

Centar za demenciju
Ul.Tekija br.52
71000 Sarajevo; BiH
+387 33 200223