Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) podržala Glasgowsku deklaraciju

Dana 28.10.2015.godine akademik Muhamed Filipović je u svojstvu predsjednika Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti potpisao Glasgowsku deklaraciju. Ovim činom je podržao legitimna prava osoba sa demencijom da dobiju zaslužena socijalna i zdravstvena prava, njegu, lijekove i poštovanje zajednice. Continue reading Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) podržala Glasgowsku deklaraciju

Članstvo u Alzheimer Europe

Dana 02.09.2015.godine na 25-toj godišnjoj konferenciji Alzheimer Europe, Udruženje AiR Sarajevo je postalo članicom te krovne evropske asocijacije. Ovim smo postali dio evropske porodice nacionalnih udruženja sa istim ciljem. Ovo je veliko priznanje našem radu u protekle dvije godine, time više jer je inicijativa o učlanjenju potekla od strane Azheimer Europe. Continue reading Članstvo u Alzheimer Europe

Dan Alzheimera – 21.9.

Povodom dana Alzheimer-a organizovan je okrugli sto sa temom Demencija u BH društvu. Okrugli sto je otvorio prof.dr.Ivo Komšić gradonačelnik grada Sarajeva. Prisutni su: Azra Mulaomerović-Ministarstvo za rad i socijalna pitanja KS, Alma Kadić-Ministarstvo zdravlja KS, predstavnik JU Domovi zdravlja KS-dr.Mersa Hadžisalihović,  Neurološka Klinika UKC Sarajevo-prof.dr.sc.Jasminka Đelilović Vranič, prodekan za finansije Filozofskog fakulteta Sarajevo-prof.dr. Nijaz Ibrulj. Continue reading Dan Alzheimera – 21.9.

Gradonačelnik Sarajeva i Dekan Filozofskog fakulteta potpisali Glasgowsku deklaraciju

Gradonačelnik grada Sarajeva prof.dr.Ivo Komšić je u ime grada Sarajeva potpisao Glasgowsku deklaraciju.Ovim činom gradonačelnik Ivo Komšić je postao treći gradonačelnik potpisnik Glasgowske deklaracije, a Sarajevo drugi glavni grad jedne evropske države koji podržava borbu za prava osoba sa demencijom. Continue reading Gradonačelnik Sarajeva i Dekan Filozofskog fakulteta potpisali Glasgowsku deklaraciju