Twilight Horton House

Trajni i privremeni smještaj

Sa Sociološke strane pitanje dementnih osoba je veoma kompleksno,možda i najkompleksnije pitanje svih skupina ljudi preko 65 godina starosti. Svu težinu problema koji sa sobom nosi dementna osoba kao član  porodice na sebe preuzima matična porodica, aktivirajući svoje unutrašnje kapacitete, koji troše porodične rezerve svih vrsta-emocionalne, materijalne, ljudske, društvene, ekonomske itd.  Demencija kao bolest je sama od sebe teška, i kažu najstrašnija bolest, teža od : karcinoma, kardiovaskularnih oboljenja ili poremećaja metabolizma. Ogroman problem nastaje sa nekom dodatnom  teškom ili hroničnom bolešču dementne osobe. 

Nepostojanje savjetodavnih zdravstvenih ustanova, specijalizovanih ustanova za rad sa dementnim osobama, ustanova za zbrinjavanje dementnih osoba, skrbnike prisiljava :

1.da oboljelu osobu zatvara u kuću, a da pri tome oboljeli nema adekvatnu dijagnozu i odgovarajuću terapiju.

2.smještaj u staračke domove, penzionerske domove, gerijatrijske centre

 

 1. Kućna varijanta u kojoj porodica traži needukovane žene bez posla, mahom starije osobe kako bi njegovale dementnu osobu u kući oboljelog je najčešči oblik organizacije njege.

U koliko se odlučite za ovu varijantu potrebno je da razmislite o slijedećem:

 1. Koga primate u dom
 2. Kolika je njegova odgovornost da bi vodio računa o domačinstvu i oboljelom
 3. Kako organizirati skrb kada vam njegovatelj javi da taj dan neće doći ili će kasniti zbog neke obaveze
 4. Da li njegovatelj ima ikakvo zdravstveno predznanje, vještinu, rutinu…
 5. Da li njegovatelj ima fizičke snage da iznese teret posla
 6. Koliki je mentalni nivo njegovatelja u odnosu na oboljelog iz zdravih dana
 7. Kakve su navike njegovatelja u odnosu na navike oboljelog ili vas
 8. Da li njegovatelj može odgovoriti potrebi oboljelog za mentalnim radom sa njim
 9. Šta kada bolest progredira do faze ležanja, hranjenja, rana, neprepoznavanja, nerazumijevanja tuđeg govora i naloga
 10. Kako organizirati redovne ili vanredne lječničke preglede
 11. Kakav vam je prilaz do i od objekta tokom cijele godine
 12. Ko i kako će transportovati oboljelog itd……

U koliko ste iz nekog privatnog razloga opredijeljeni za kućnu varijantu njege savjetujemo da:

– njegovateljima tražite potvrdu da su završili kurs njege dementnih lica, ili

– da nas kontaktirate u Centar za demenciju kako bi smo vam preporučili određena lica koja mogu obavljati taj posao.

– Ukoliko ste se opredjelili za njegovatelja bez završenog kursa o njezi  dementnih lica, potražite od njega da kontaktira Centar za demenciju radi edukacije.

 

 1. Drugi izbor po redu je smještaj u staračke domove, penzionerske domove, gerijatrijske centre. Podjela je na slijedeće:
 2. Porodice kada dođu u situaciju da više ne mogu brinuti o oboljelom zbog raznih razloga npr.:- poslovnih aktivnosti porodice, -preseljenja, -progresije bolesti oboljelog, -bolesti drugog člana porodice, -gubitka nerava zbog cjelokupnog stresa oko njege dementnog člana, -nemogućnosti pronalaska adekvatnih njegovatelja itd.
 3. Porodice koje od samog starta nemaju mogućnosti da brinu o dementnoj osobi:

-žive u inozemstvu a roditelj u BiH, -žive u različitim gradovima od roditelja, -nemaju dodovljno stambenog prostora, -nemaju dovoljno vremena da bi se kvalitetno brinuli o oboljelom, -žele oboljelom najbolje i svjesni su da mu se najbolja njega može pružiti isključivo u specijalizovanoj ustanovi

 

CENTAR ZA DEMENCIJU

ima ulogu staračkog doma, penzionerskog doma, gerijatrijskog centra, medicinske ustanove za brigu o dementnim licima svih faza bolesti.

TRAJNI SMJEŠTAJ

Lokacija je ul.Tekija br.52- Centar Sarajevo. Prilaz je iz dva pravca: 1.sa Skenderije pored Colosseuma-pješački   2.sa tranzita-kolski . Univerzitetski Klinički centar je 4 km udaljen, sa odličnom prohodnosti do njega. Državna bolnica je 1 km udaljena od objekta sa uvijek otvorenim prilazom do nje. Vilsonovo šetalište sa svojim sadržajima je udaljeno 300m, lijepom šetnicom uz Miljacku. Izlazak na Trebević je veoma jednostavan sa tranzita u najmanje dva pravca. Zrak dolazi skoro isključivo iz pravca Trebevića, a ne sa Skenderije, što garantuje svježinu i bolji kvalitet zraka.  Znači sve bitne lokacije su dostupne u bilo koje doba dana-nezavisno od gradske gužve. Četiri najveća tržna centra su u neposrednoj blizini objekta-Skenderija, SCC, Alta, BBI. Za muslimane četiri džamije su u neposrednoj blizini, za katolike katolička crkva je udaljena 450m.

Lokalitet je miran, stariji komšiluk. Pošto je ulica kratka i slijepa, nema buke vozila, svađa i ispušnih gasova.

Korisnici usluga su smješteni u dvokrevetne sobe. Enterijer prostora je prilagođen dementnim osobama kao i svim starim osobama. Prostori su komforni i prilagođeni kretanju lica sa pomagalima, u kolicima, nosiljkama i pokretnom krevetu. Kućna atmosfera, i ambijent bez pritiska. Svi prostori su klimatizirani. Stalna temperatura tokom cijele godine u cijelom objektu. Spratnost objekta je prizemlje + sprat sa fantastičnim pogledom na sami centar Sarajeva. Zimska bašta je cjelodnevno u suncu sa krasnim pogledom na Centar.

Hrana se sprema u objektu. Uvijek svježa i tek pripremljena. Osnovne namirnice dolaze sa vlastitih njiva, gdje se dobivaju na starinski način bez upotrebe agro-hemijskih sredstava(umjetno đubre i štetna hemijska prskanja). Zemljište nikada nije bilo tretirano tim sredstvima niti su na tom lokalitetu vođene borbe. Hrana je prilagođena ishrani starijih lica te bolesnih osoba. Pet obroka pravilno raspoređenih u danu. Tri glavna obroka i dvije užine(slatka i voćna) su pripremljena po individualnoj karti svakog korisnika.

U Centru su upošljene medicinske sestre sa položenim stručnim ispitom. Nadzor pacijenata je 24h. U koliko je potrebno moguće je obezbijediti nadzor 1/1- medicinsko lice 24h uz samo jednog pacijenta. Doktori specijalisti neurologije,neuropsihijatrije, interne i infektivne medicine nadziru stanje pacijenata i po potrebi reaguju. Sve propisane kontrole liječnike se obavljaju u objektu bez potrebe za hodanjem. Laboratorijski nalazi se rade bez potrebe da se odlazi u ambulantu. Svi korisnici imaju svakodnevni rad sa psihologom- individualno i grupno. Grupni rad je podijeljen po grupama vezanim za stanje korisnika. Za korisnike koji privremeno trebaju pomagala(dekubitalni dušek, bolnički krevet, hodalicu, kolica, stolica za nošom…) mogu dobiti ista na privremeno korištenje od Centra.

Za spremnije korisnike se organiziraju izleti u prirodu u pratnji medicinskih lica.

POZOVITE NAS NA NEKI OD KONTAKATA I DOGOVORITE SVOJ TERMIN RAZGOVORA!

 

PRIVREMENI SMJEŠTAJ

Za sve osobe koje su dementne ili to nisu ali su starije ili možda bolesne- organiziramo privremeni smještaj u Centar.  Cilj nam je:

-pomoći porodicama da se resetuju i predahnu od obaveze njege ovih lica

-pomoći porodicama da odu na godišnji odmor-bezbrižno

-pomoći oboljeloj dementnoj osobi da se lakše adaptira na buduće okruženje prilikom trajnog udomljavanja

-pomoći porodicama kada imaju neko dešavanje radi kojeg dementna osoba ili starija, bolesna osoba treba biti izmještena iz svakodnevnog prostora

-pomoći kod teže bolesti kada porodica ne može dovoljno kvalitetno odgovoriti zadatku

-pomoći porodicama prilikom otpuštanja iz bolnice bolesnika koji nije oporavljen

Privremni korisnici imaju sve pogodnosti kao i trajni korisnici.

POZOVITE NAS NA NEKI OD KONTAKATA I DOGOVORITE SVOJ TERMIN RAZGOVORA!