IMG_3020.sa prdsjednikom AE

Udruženje AiR potpisalo Glasgowsku deklaraciju

Nakon pristupanja u Alzheimer Europe, Udruženje AiR je potpisalo Glasgowsku deklaraciju. Galsgowska deklaracija afirmiše prava osoba sa demencijom kao što su:

 

-pravo na dijagnozu

-pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu nakon dijagnoze bolesti

-pravo na usmjerenu, koordiniranu kvalitetnu njegu

-pravo na poštovanje ličnosti i osobnosti u zajednici u kojoj živi

-pravo na odgovarajući tretman i terapeutske intervencije

Glazgowskom deklaracijom se pozivaju EU Komisija, EU Parlament, nacionalne Vlade da izrade strategije za borbu protiv demencije, podrže kampanje borbe protiv demencije, osmisle aktivnosti borbe protiv demencije i podrže istraživačke djelatnosti, te učine dostupnim svima oboljelim pravilnu njegu i lijekove te omoguće zaštitu prava osoba sa demencijom u smislu njihove osobnosti i ličnosti. Deklaracija poziva ove institucije da finansiraju rad udruženja koja se bore za prava osoba sa demencijom.

IMG_3020.sa prdsjednikom AE
Menadžer Centra za Demenciju sa Predsjednikom Alzheimer Europe