Amsterdam 3

Živjeti dobro sa/bez demencije /Living well with/out dementia

Povodom predsjedavanja Evropskom Unijom Ministarstvo zdravlja, socijalnog rada i sporta Kraljevine Holandije je organiziralo kongres pod nazivom «Živjeti dobro sa/bez demencije».

Kongres je održan u Amsterdamu u zgradi EU 09. i 10.maja 2016.

AmsterdamKongres je otvorio Ministar zdravlja, socijalne politike i sporta Kraljevine Holandije gsp.Martin Van Rijn. Predstavio je problem demencije u Holandiji: 260.000 oboljelih od demencije, 13.000 sa dijagnozom, 32.5M Eura se ulaže u borbu protiv demencije do 2017. Analize pokazuju da oboljeli žive prosječno 8 godina nakon dijagnoze, 70% njih živi u svojim domovima 6 narednih godina i posljednje 2 godine u spezijalizovanim ustanovama. Vlada je  usvojila zakone o zaštiti osoba sa demencijom, imaju zakonom obezbijeđena prava i pomoć, obezbijeđena edukacija za porodice, naknade za njegovanje oboljelih, uspostavlja se mreža kompanija i ustanova sa motom «Prijatelji demencije», svakodnevno se priča o problemu bolesti u društvu i njenim posljedicama po društvo, te se na taj način razbija stigma. Predstavljena je i vizija šta i kako dalje – Oni žele biti Evropski lideri u borbi protiv demencije, a kao svoj prioritet predsjedavanjem Vijećem ministara zdravlja i socijalnog rada EU su uzeli temu demencije.

Amsterdam 2

«Demencija je zdravstveni prioritet Holandskog predsjedavanja Vijećem EU»

Predavanja su imali eminentni stručnjaci, profesori doktori, različitih eminentnih ustanova iz Evrope na teme: rana dijagnoza demencije, bolja dijagnoza demencije, vrste njege, njega unutar staračkih domova, prevencija stresa kod njegovatelja.

Dovoljno je reći da su među prisutnima bili pomoćnici ministara zdravlja Italije, Malte, Slovačke, te izvršni direktor Alzheimer Disease International.

Među pozvanima je bilo i Udruženje AiR-Centar za demenciju.

Dali smo određena mišljenja, koja su se od nas očekivala na osnovu našeg znanja iz konkretnog rada sa oboljelima i njihovim njegovateljima, po svim temama, i time opravdali njihovo povjerenje kada su nas pozvali kao ravnopravnog učesnika ovog Kongresa. Podijelili smo i informacije o demenciji u BiH koja je još uvijek tabu tema, te da smo na samom početku borbe protiv demencije. Istakli smo naše rezultate u dosadašnjem radu, i dobili pozitivne komentare.

Amsterdam 3

Naime, u razmjeni iskustava sa još tri slične ustanove u EU mi imamo kompletniji program, širi dijapazon djelovanja, i izvanredne rezultate u njezi oboljelih, a pomoć koju dajemo ide direktno oboljelom.

Samo učešće na ovako prestižnom kongresu sazvanom od strane predsjedavajućeg Vijeća Evrope je ogromno priznanje našem radu i zalaganju za pomoć oboljelim i njihovim njegovateljima.

Ovo nam daje dodatni elan da nastavimo sa svojim radom sa još više entuzijazma.