Informacije:

Alzheimer udruženje AiR;

ul. Tekija br.52;;

71000 Sarajevo;

tel.:+387 33 200223;

web: www.demencija.org;

fb grupa: #demencijaubih

O nama

Alzheimer udruženje AiR je krovno BH udruženje za pomoć osobama sa demencijom (OsD). Postoji od 2012.godine. Punopravni je član :
Alzheimer Europe (Evropske asocijacije),
Alzheimer Disease International (ADI) ( svjetske asocijacije),
Alzheimer Mediteranean (mediteranske udruge)
Alzheimer udruženje AiR ima člana u evropskoj radnoj grupi OsD koja aktivno radi na pitanjima demencije u Evropi, donošenju regulativa, ima aktivno i punopravno učešće u različitim evropskim projektima razvoja terapija za demenciju, lobira EU parlamentarce i članove Vijeća EU za prihvatanje demencije kao EU zdravstvenog prioriteta , te ocjenjuje rad različitih institucija.
Alzheimer udruženje AiR je uspjelo postaviti anti-dementive (donepezil i memantin) na Federalnu A listu subvencioniranih lijekova (100%-tnom iznosu). FBiH to ima jedina u regionu JI Evrope.
Alzheimer udruženje AiR je nosilac izrade Plana za borbu sa demencijom u FBiH i RS. U tu svrhu je formirana Radna Grupa koja u svom sastavu ima i predstavnike nadležnih Ministarstava zdravlja i rada i socijalne politike Federacije BiH.
Alzheimer udruženje AiR je u saradnji sa WHO regionalni ofis za Europu i konsultantom za demenciju WHO HQ izradilo Sarajevsku deklaraciju usvojenu kao zaključak na Ekspertskom sastanku zemalja Zapadnog Balkana uz aktivno učešće predstavnika Vlada ZB (nadležnih Ministarstava), ADI, DANDEC grupe, predstavnika Vlade Austrije, Alzheimer udruženja Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, te Instituta Andrija Štampar Zagreb te drugih stručnjaka ovog regiona. To je najznačajniji dokument u demenciji u JI Evropi.
2016. je organiziran Prvi Stručni Simpozij o demenciju u BiH dok je 2018. organiziran iCoDem/18 (Internacionalni Kongres o Demenciji) na kojem su učestvovali najveći stručnjaci Regiona ZB, Italije, Njemačke, Mađarske, Slovenije i koji je dokazivao potrebu multidisciplinarnog medicinskog pristupa u saradnji sa interprofesionalnim timom u ne-farmakološkom pristupu tretmana demencije, što je Konges i uspješno dokazao.
Alzheimer udruženje AiR je u saradnji sa Centrom za demenciju izradio prvi vodič za demenciju za OsD, njegovatelje i porodice „Demencija – šta i kako dalje“.
Centar za demenciju preko svojih predstavnika je bio saučesnik izrade Transnacionalnog vodiča za demenciju „Interprofessional Management of Dementia“.
Alzheimer udruženje AiR je implementator transnacionalnog EU INTERREG projekta kojim se razvijaju vještine profesionalaca vezanih za demenciju, podiže nivo njege, uspostavljaju veze među zainteresiranim stranama u Dunavskom regionu, radi na razvijanju novih socijalnih usluga i vrši transfer znanja iz Centralne Europe u donji dio Dunavskog sliva.