Centar za demenciju


Ul.Tekija br.52


71000 Sarajevo; BiH


+387 33 200223