Informacije:

Alzheimer udruženje AiR;

ul. Tekija br.52;;

71000 Sarajevo;

tel.:+387 33 200223;

web: www.demencija.org;

fb grupa: #demencijaubih

Šta je demencija

Demencija je klinički sindrom karakteriziran propadanjem ranije stečenih mentalnih funkcija,
koje vodi smanjivanju ili nemogućnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Demencija
predstavlja stečeno ili trajno sniženje dvije ili više intelektualnih funkcija.
Od srednje teškog do teškog oblika  ovog oboljenja pati 8-10% populacije od 65 godina i vise,
a u grupi od 85-89 godina cak 25-28%. To je jedan od najozbiljnijih poremećaja koji pogađa
starije ljude.
Demencija je također i značajan riziko faktor za razvoj drugih gerijatrijskih problema, kao što
su padovi, lomovi, urinarna inkontinencija i sl.
Postoji više tipova demencije, a najčešće su Alchajmerovog tipa(AD)- 50-70% oboljelih i vaskularna demencija (VD)- 15-25% oboljelih. Kod gerijatrijskih bolesnika Alchajmerova demencija je češća nego vaskularna demencija.