Informacije:

Alzheimer udruženje AiR;

ul. Tekija br.52;;

71000 Sarajevo;

tel.:+387 33 200223;

web: www.demencija.org;

fb grupa: #demencijaubih

Trajanje demencije

Prosječno vrijeme preživljavanja od početka demencije kreće se od 3 do 12 godina, pri čemu većina istraživanja bilježi opstanak između 7 i 10 godina. Međutim, postoji vrlo velika individualna varijabilnost. U starijih ispitanika preživljavanje je znatno kraće – manje od 2 godine kod muškaraca u dobi od 85 godina ili više i dulje u mlađih pojedinaca – gotovo 9 godina u osoba starijih od 65 godina (Rait, Walters i sur. 2010). 
Vrijeme od dijagnoze do smrti je između 3 i 7 godina za demenciju kod Alzheimerove bolesti i demenciju općenito (Todd, Barr i sur. 2013). 
Preživljavanje je smanjeno u osoba s vaskularnom demencijom u odnosu na osobe s demencijom zbog Alzheimerove bolesti ( Knopman, Rocca i sur., 2003). 
Demencija u frontotemporalnim degeneracijama općenito pokazuje slično preživljavanje od početka simptoma kao Alzheimerova bolest, ali postoje značajne razlike između podtipova, a preživljavanje je najkraće u frontotemporalnoj demenciji s motoričkim neuronskim bolestima (manje od 3 godine), oko 8 godina u bihevioralnoj varijanti frontotemporalne demencije i primarnoj ne-fluentnoj afaziji, i 12 godina u semantičkoj demenciji (Kansal, Mareddy i sur. 2016.)