Informacije:

Alzheimer udruženje AiR;

ul. Tekija br.52;;

71000 Sarajevo;

tel.:+387 33 200223;

web: www.demencija.org;

fb grupa: #demencijaubih

Vrste demencije

a. Demencija Alchajmerovog tipa
b. Vaskularna demencija
c. Demencija izazvana drugim opštim medicinskim stanjima
d. Trajna demencija usljed djelovanja hemijskih supstanci
e. Demenciju multiplih etiologija
f. Demencija koja nije specificirana