Home
Home
Home
Home

Ko smo

Udruženja pod razlicitim imenima koja su nevladine organizacije za pomoc osobama oboljelim od nekog tipa demencije, te njihovim porodicama. Udruženja djeluju sa ciljem podizanja svijesti o demenciji u društvenoj zajednici u kojoj djeluju.

Šta radimo

Udruženja imaju projekte svojih aktivnosti, i definisane ciljeve za period 2015./2019. godinu, a sve u saradnji sa renomiranim strucnjacima doktorima: neuropsihijatarima, neurolozima, internistima, infektolozima, psiholozima, sociolozima., koji su nosioci projekata sa strucnog aspekta. Udruženja obavljaju slijedece poslove:
- pružanje strucne podrške i organiziranje edukativnih predavanja za clanove porodica sa dementnom osobom, a koje skrbe za svog clana u svom domacinstvu
- organiziranje edukativnih seminara za zdravstveno osoblje unutar primarne zdravstvene zaštite
- organiziranje edukativnih seminara za socijalne radnike
- izrada baze podataka dementnih osoba
- kontakti sa nadležnim zakonodavnim i izvršnim institucijama radi djelovanja na zakonske propise i uredbe koji su u vezi sa demencijom

Način finansiranja

Udruženja se finansiraju iz:
- poslovanjem Centra za demenciju
- clanarina svojih clanova,
- projekata koje implementira u svojoj zajednici